İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ

İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ

5544 sayılı kanunun ek madde 1- 6111 Sayılı Kanuna Göre Sgk İşveren Prim Teşviki:

•6111 Sayılı Kanun olan İstihdam Teşviki SGK teşvikleri içerisinde önemli bir teşvik türüdür.

•Özel sektör işverenlerine  01.03.2011 - 31.12.2023 tarihleri arasında işe aldıkları her sigortalı için sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına olanak sağlayacaktır.

•Yararlanma süreleri erkeklere, kadınlara, sahip olunan belgelere göre değişmektedir.

•Teşvikten faydalanma süresi sağlanan şartlara göre 6 ay ile 54 ay arasında değişmektedir.

•Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olunması halinde hesaplanan süre üzerine ek olarak 12 ay daha teşvikten faydalanabilmektedir