Geri Ödeme

Geri Ödeme

AB Doğrudan Hibe

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun faydalanıcısı, ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Bakanlığının Sözleşme Makamı olduğu Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı "Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)" Projesinin hibe bileşenlerinden biridir.

Hibe Programı 20.07.2015 tarihinde MYK ve Sözleşme Makamı arasında sözleşme imzalanmasının ardından başlatılmış, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak MYK belgesi almaya hak kazanan bireylerin sınav ücretleri karşılanmış ve 30.06.2017 tarihinde sona ermiştir.

Hibe Programı 2018 yılında devreye girecektir.

Programdan Kimler Yararlanabilir?

Mesleğine ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlamak isteyen ve MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen sınavlara girerek başarılı olan tüm bireyler hibe programından yararlanabilir.

İŞVERENLER İÇİN SGK PRİM DESTEĞİ

Yeni işe alınan ve MYK - MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE sahip kişiler için,

​1.   18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler,

​      a)  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 48 (kırk sekiz) ay süreyle,

      b)  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 54 (elli dört) ay süreyle,

2.   29 yaşından büyük erkekler,

      a) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 24 (yirmi dört) ay süreyle,

      b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 30 (otuz) ay süreyle,

3.   18 yaşından büyük kadınlar,

      a) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 48 (kırk sekiz) ay süreyle,

      b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 54 (elli dört) ay süreyle,

Fiilen çalışmakta iken MYK - MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ alan kişiler için,

1.   18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler 12 (on iki) ay süreyle,

2.   18 yaşından büyük kadınlar 12 (on iki) ay süreyle,

​Sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN karşılanmaktadır.