TEŞVİK

12 AY İLAVE TEŞVİK İMKANI

2011 yılında getirilen 6111 sayılı Kanunla ,

01/03/2011 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ,18 yaşından büyük olan, Kayıt dışı sigortalı çalıştırmayan, İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olan ,Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılan her bir işçi için işveren hissesine ait kısmının tamamı teşvik kapsamına alınmıştır.

Çalışanlar İçin MYK Belgesi Alınırsa;

4447/Geçici 10. madde (6111) teşviki kapsamında, işverenler çalıştırmakta oldukları sigortalı için Mesleki Yeterlilik Belgesi alırlarsa, ilave 12 ay daha teşvikten yararlanabiliyorlar. Gerek meslek zorunluluğu getirilen 204 Meslek gerekse zorunluluk getirilmemekle beraber MYK tarafından Ulusal Meslek Standardı belirlenen toplam 895 meslek için belge alınması durumundan mevzuat açısından bu kapsamda olan çalışanların tamamı ilave 12 aylık teşviklerden yararlanma imkanına sahiptir. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6111 sayılı teşvik (4447/Geçici 10. md.) uygulamasının süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 

İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ

5544 sayılı kanunun ek madde 1- 6111 Sayılı Kanuna Göre Sgk İşveren Prim Teşviki:

•6111 Sayılı Kanun olan İstihdam Teşviki SGK teşvikleri içerisinde önemli bir teşvik türüdür.

•Özel sektör işverenlerine  01.03.2011 – 31.12.2023 tarihleri arasında işe aldıkları her sigortalı için sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına olanak sağlayacaktır.

•Yararlanma süreleri erkeklere, kadınlara, sahip olunan belgelere göre değişmektedir.

•Teşvikten faydalanma süresi sağlanan şartlara göre 6 ay ile 54 ay arasında değişmektedir.

•Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olunması halinde hesaplanan süre üzerine ek olarak 12 ay daha teşvikten faydalanabilmektedir