TEORİK SINAV ADAY KURALLAR FORMU

TEORİK SINAVDA UYMANIZ GEREKEN KURALLAR :

 1. Geçerli bir kimlik belgesi ve Sınav Giriş Belgesi sınav süresince kullanmakta olduğunuz masanın üzerinde bulundurulacaktır.
 2. Adayların sınav düzenini bozacak ve başkalarını rahatsız edecek aykırı davranışlarda bulunmaları halinde tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkarılır.
 3. Adayların sınav alanına delici, kesici aletler getirmesi yasaktır.
 4. Sınav süresi boyunca adaylar cep telefonunu sessiz moda alacak ve sınav süresince kullanmayacaktır.
 5. Haberleşme ve  kayıt cihazlarını sınav alanında kullanmaları yasaktır.
 6. Sınavın başlandığı ilk 15 dakikada adayların sınava girişine izin verilir, sınava başlamış adayların çıkışına izin verilmez; (Bu süreler 30 dakika ve daha az süreli sınavlar için 5 dakikadır)
 7. Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.
 8. Sınav süresince adayların, soruları olursa yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorması; sınav görevlilerinin de cevaplarını aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde vermesi gerekmektedir.
 9. Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan BAŞARISIZ sayılır. Değerlendirici(ler) veya gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 10. Cevaplarınızı Soru Kitapçığına veya cevap anahtarına işaretleyiniz.
 11. Soru Kitapçığınızı alır almaz sayfaların eksik olup olmadığını , kitapçıkta basım hatalarının olup olmadığını kontrol ediniz, Soru Kitapçığının ön kapağında bulunan imza  bölümünü imzalayınız. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Sınav Görevlilerine başvurunuz.
 12. Sınav sonrasında Soru Kitapçıkları toplanacak ve LONCA Belgelendirme Kuruluşu’nda tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 13. Yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı götürmez.
 14. Aday sınavı sonlandırmak istediğinde, sınav görevlisine bildirerek, yerinden kalkmadan beklemelidir.

Sınavda tanınan cevaplama süresi, sınav görevlisinin ‘SINAV BAŞLAMIŞTIR’ dediği andan itibaren hesaplanır

 TEORİK SINAV ADAY KURALLAR FORMU