Tehlikelİ Madde

Taşımacılığı Şoförü

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Bu ulusal yeterliliğin amacı Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
BAŞVURU EVRAKLARI
“Belgelendirme Başvuru Formu” için tıklayınız.
“Belge Kullanım Sözleşmesi” için tıklayınız.
BROŞÜRLER
Bireysel Başvuru “Bilgilendirme Broşürü” için tıklayınız.
Toplu Başvuru “Bilgilendirme Broşürü” için tıklayınız.
İLGİLİ DOKÜMANLAR
DOKÜMAN ADI VE KODU DOKÜMAN TÜRÜ
17UY0331-3 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü Ulusal Yeterlilik
14UMS0453-3 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü Ulusal Meslek Standardı
BELGELENDİRME ŞARTLARI
BELGELENDİRME PROGRAMININ;
ADI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI ŞOFÖRÜ
KODU 17UY0331-3
ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 8332 (Ağır yük taşıtları ve kamyon sürücüleri)
MESLEK STANDARTLARI 14UMS0453-3 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü Ulusal Meslek Standardı
YAYIN TARİHİ 18.10.2017
REVİZYON TARİHİ –
EĞİTİM SÜRESİ –
ZORUNLU BİRİMLERİ 17UY0331-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite
SEÇMELİ BİRİMLERİ
17UY0331-3/B1: Tank/Tankerle Tehlikeli Madde Taşıma
17UY0331-3/B2: Patlayıcı Madde İçeren Ambalajları/Paketleri Taşıma
17UY0331-3/B3: Radyoaktif Madde İçeren Ambalajları/Paketleri Taşıma
GRUP SEÇENEĞİ
I. Alternatif: A1, B1.
II. Alternatif: A1, B2.
III. Alternatif: A1, B3.
IV. Alternatif: A1, B1, B2.
V. Alternatif: A1, B1, B3.
VI. Alternatif: A1, B2, B3.
VII. Alternatif: A1, B1, B2, B3.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için alternatif seçimlerdeki yeterlilik biriminlerinin tamamından başarılı olması zorunludur.
SINAV ŞARTLARI
SINAV TÜRÜ YAZILI PERFORMANS
BİRİM BAŞLIKLARI SORU SAYISI
(EN AZ) BAŞARI (%) SÜRE
(DK) SORU SAYISI
(EN AZ) BAŞARI (%) SÜRE
(DK)
17UY0331-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite 20 60% 40 – – –
17UY0331-3/B1: Tank/Tankerle Tehlikeli Madde Taşıma 25 60% 50 – 80% 60
17UY0331-3/B2: Patlayıcı Madde İçeren Ambalajları/Paketleri Taşıma 25 60% 50 – 80% 60
17UY0331-3/B3: Radyoaktif Madde İçeren Ambalajları/Paketleri Taşıma 25 60% 50 – 80% 60
NOT:
• Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Gruplandırılma maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.
• Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.
BAŞVURU BELGELERİ Kimlik Fotokopisi
Belgelendirme Ücreti Makbuzu
Belgelendirme Başvuru Formu
Belge Kullanım Sözleşmesi
GİRİŞ ŞARTLARI –
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır
SINAV ÜCRETİ
MYK nın güncel fiyatları uygulanır.
İlgili fiyatlara ulaşmak için tıklayınız.
SINAV ÜCRETİ ÖDEME KANALLARI
Güncel ödeme kanallarımıza;
0850 305 40 18 nolu Çağrı Merkezimizden ulaşabilirsiniz.
NOT: Ödenen belge ücreti ile adaylara bir yıl içerisinde 3 kez sınav hakkı verilmektedir.
GÖZETİM KRİTERLERİ
GÖZETİM YÖNTEMİ Belge geçerlilik süresince 1 defa olmak üzere mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.
GÖZETİM ZAMAN ARALIĞI Belge alındıktan sonraki 2. ve 3. yıllar arası
YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır. İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.
SINAV TALİMATI
• Sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır.
• Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır.
• Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum “Usulsüzlük Tespit Formu” ile kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
• Adaylar sınav öncesinde Kimlik Belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
• Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
• Sınav süresince adaylar kendi aralarında konuşamaz ve görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.
BELGENİN ASKIYA ALINMASI veya İPTAL KRİTERLERİ
• MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şart ve koşullara uygun olmayan durumlar ortaya çıktığında belge sahibinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
• Belgesi askıya alınan kişilerin gerekli evrakları ve/veya hataları gidermesi durumda Belgelendirme Kurumu 15 gün içerisinde belge sahibinin belgesini geçerlilik kazandırmakla yükümlüdür.
• Belgelendirilmiş kişi hakkında şikâyetlerin gelmesi ve bu şikâyetlerin incelenmesi neticesinde belgelendirilmiş kişinin belgelendirme programında belirtilen şartları taşımadığına karar verilmesi,
• Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme kurallarına uymaması,
• Belgelendirilmiş kişinin gözetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin gerekli şartlarını yerine getirmemesi
• Belgelendirilmiş kişinin belgenin iptalini gerektirmeyecek şekilde sözleşme metnindeki yükümlülükleri ihlal etmesi,
• Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
• Belgenin belgelendirilmiş kişi tarafından askıya alınması isteği
• Belgelendirilmiş kişinin gözetim, gerektiğinde ek denetimler veya yeniden belgelendirme denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi. Gerektiğinde şikâyet denetimlerinin yapılmasına izin vermemesi/ denetim yapılmasına izin vermemesi
• Belgelendirilen kişinin belge gözetim süresinin dolması ve bu süre sonunda istenen belgelerin belge kullanım sözleşmesi gereği Lonca Belgelendirme Ltd. Şti ’ne zamanında sunmaması,
• Belgelendirilmiş kişinin belgeyi, Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedüründe yer alan koşullara aykırı şekilde kullanması
Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme  0532 155 62 12 iletişim numaramızndan bilgi alabilirsiniz..