SIVACI

MYK

Sıvacı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Lonca Belgelendirme, Sıvacı mesleki yeterlilik belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere;  AB-0222-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 21.03.2018 tarihinde YB-0140 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

Lonca Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Merkezi, Sıvacı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Bursa merkez  ile tüm Türkiye’de yürütmektedir.

BAŞVURU EVRAKLARI

1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gerekebilecek ek bilgiler için lütfen bilgi isteyiniz.

SINAV BİLGİLERİ

Sınavlar mülakat ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her üç sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.