SERAMİK KARO

KAPLAMACISI

Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Lonca Belgelendirme, Seramik Karo Kaplamacısı mesleki yeterlilik belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere;  AB-0222-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 21.03.2018 tarihinde YB-0140 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

Lonca Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Merkezi, Seramik Karo Kaplamacısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Bursa merkez  ile tüm Türkiye’de yürütmektedir.

SERAMİK KARO KAPLAMACISI BELGELENDİRME PROGRAMI
Seramik Karo Kaplamacısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır.

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR’den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.