PLASTİK ENJEKSİYON

ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Plastik ürünlerin İSG talimatları, çevre kuralları ve kalite standartlarına uygun olarak plastik ürün üretmek için hammadde hazırlama, kalıp bağlama, enjeksiyon hattı ile seri üretim yapma ve üretim hatalarını kontrol etme, gerekli düzeltmeleri yapma, ürün ambalajlanması ile üretim hattının temizli ve koruyucu bakım işlerini gerçekleştiren kişidir..
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a)         Plastik enjeksiyon kalıplama makinesinin genel bakımını yapmak,
b)         Plastik enjeksiyon kalıplama makinesinin günlük kontrolünü yapmak,
c)         Kalıbı makineye bağlamak,
d)         Kalıp itici ayarı yapmak,
e)         Maça sistemini kontrol etmek,
f)         Hammaddenin hazırlanmasını sağlamak,
g)         İnsörtleri hazırlamak,
h)         Kalıp basınç ayarı yapmak,
i)          Hız ayarı yapmak,
j)          Hammadde gramaj ayarı yapmak,
k)         Enjeksiyon baskı zamanını ayarlamak,
l)          Malzeme ısı kontrolü yapmak,
m)       Makineyi manuel/yarı otomatik konuma ayarlamak,
n)         Deneme baskısını ayarlamak,
o)         Nihai gramaj ayarı yapmak,
p)         Makineyi yarı otomatik/full otomatik konuma ayarlamak,
q)         Seri üretiminde makinenin çalışmasını takip etmek,
r)         Ürünün renk, şekil, ölçü, yüzey  kalite, sertlik kontrolünü yapmak,   vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.
Belge ön yeterlilik şartları / Eğitim öğretim şartı
Yok
Belge geçerlilik süresi
5 Yıl
Belgenin verilmesi
12UY0069-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %70 başarı
12UY0069-3 / A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %70 başarı ile aşağıda belirtilen başvuru evraklarının tam olması gereklidir.
-Sınav Başvuru Formunun ıslak imza ile imzalamış olması,
– Ödemesinin tamamlanmış olması,
-Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
– Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
-Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması,”
Gözetim faaliyetleri
Belge sahibi, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez sınav ve Lonca Belgelendirme tarafından gözetime tabi tutulur. Bu gözetim, Lonca Belgelendirme tarafından hazırlanan gözetim ve hizmet bildirim formunun belge sahibinin çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından onaylanması ile gerçekleşir. Belge sahibi, 2. (ikinci) yılın sonundan itibaren en az bir kere gözetime tabi tutularak değerlendirilir.
Belge yenileme faaliyetleri
Belge geçerlilik süresi sonunda yeniden gözetim yapılır. Bu gözetimde kişinin belge geçerlilik süresi içinde fiilen 3 (üç) yıl Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü (Seviye 3) mesleğinde çalıştığını belgeleyebilmesi esastır. Meslekten uzak kalma üst üste 2 (iki) yılı geçmeyen, belge geçerlilik süresi içerisinde (2. yılın sonundan itibaren) ve belge geçerlilik süresi sonunda (5. yılın sonundan itibaren) yapılacak gözetim izlemelerinde çalışma süresi yeterli bulunan belge sahipleri yeterli olarak değerlendirilir. Yeterli görülen belge sahiplerinin belgeleri sınava gerek kalmaksızın beş yıl daha uzatılır. Belge geçerlilik süresi içinde yukarıda belirtilen çalışma süresini gerçekleştiremeyen kişiler, ölçme değerlendirme sisteminde tarif edilen sınava yeniden girip başarı göstererek belgelerini güncelleyebilirler. İkinci beş yılın sonunda belge geçerlilik süresini uzatmak için ölçme değerlendirme sisteminde tarif edilen sınava girilmesi zorunludur. Sınavlarda başarılı olanların belgeleri 5 yıl için yenilenir.
Belge askıya alma faaliyetleri
“*Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
* Belgelenmiş personelin Lonca Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)
Belgenin iptali faaliyetleri
“*Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
* Lonca Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
*Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
* Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler Lonca Belgelendirme tarafı olarak iptal edilir.

Belgenin iptal edilmesi onaylarını ilgili karar vericiler yapar.
Belge teslim faaliyetleri
Belgeler, Lonca Belgelendirme Sözleşmesini ıslak imzayla imzalamaları şartı ile teslim edilir
Başvuru alma ve değerlendirme faaliyetleri
“Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak şartlar:
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
* Lonca Belgelendirme Sınav Ücret Listesi belirtilen rakamların ödenmiş olması
Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda;
* Mesleki Yeterlilik Sınav Yeri Sözleşmelerini imzalamak
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Sınav Yeri Kontrol Formlarını (teorik ve mülakat) isteklerini kendi alanlarında temin etmek
* Tek Nokta Başvuru Formunu doldurmak
* Sınav ücretlerini Lonca Belgelendirme hesaplarına yatırmak”
Sınav/Birim geçerlilik süresi
Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. . 1 yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar teorik ve performans sınavlarına girmesi gerekmektedir
Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme  0532 155 62 12 iletişim numaramızndan bilgi alabilirsiniz..