PERFORMANS SINAVI ADAY KURALLAR FORMU

PERFORMANS SINAVINDA UYMANIZ GEREKEN KURALLAR :

 1. Sınav alanında adayların geçerli bir kimlik belgesi ile Sınav Giriş Belgesini yanında bulundurması zorunludur.
 2. Sınav başlangıcında ilgili sınava katılan tüm adaylar, ad soyadlarını sesli olarak söyleyerek kameraya kendilerini tanıtmak zorundadırlar.
 3. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Uymayan adayların kimlik bilgileri Sınav Tutanak Formu’na yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 4. Sınav süresince, takip edilmenizi sağlamak amacıyla verilen yelekleri giymek zorundasınız (Kaynak sınavları hariç).
 5. Sınavınız süresince mesleğinizin gerektirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak zorundasınız. İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına ve yapılan sesli uyarılara uymamanız durumunda, değerlendirici tarafından bu durum Sınav Tutanak Formu’ na yazılacaktır, gerektiği durumlarda sınavınız durdurulacaktır. İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına aykırı Tehlikeli Davranış’larınız sonucunda oluşabilecek herhangi bir iş kazasından LONCA BELGELENDİRME A.Ş. sorumlu değildir.
 6. Adaylar cep telefonunu kapalı moda alacak ve sınav süresince kullanmayacaktır. Kayıt cihazlarını sınav alanında kullanmaları yasaktır.
 7. Sınav başladıktan sonra adayların sınav görevlilerinden izin ve onay almadan dışarı çıkmaları yasaktır.
 8. Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek, içecek ve tütün ürünleri kullanması yasaktır.
 9. Teknik ölçüm gerektiren performans sınavlarında teknik ölçüm sonucu kamerayla görüntülenemeyecek biçimde ise, aday tarafından ölçüm değeri sesli olarak söylenecek ve/veya kayıt altına alınacaktır.
 10. Performans sınavı esnasında sırasını bekleyen adaylar, sınav alanı dışarısında sınavı olan adayı göremeyecek bir mesafede ve adayı engellemeyecek şekilde beklemelidir, aksi olması durumunda kopya sayılacaktır.
 11. Bu performans sınavında kritik adımlar bulunmaktadır. Aday kritik adımların herhangi 1 tanesinden geçemediği takdirde sınavı başarısız sayılacaktır.
 12. Performans sınavınız, “SINAV BAŞLAMIŞTIR” duyurusu ile başlayacaktır. Sınavınız ile ilgili yapmanız gereken tüm adımları içeren Performans Soru Teslim Formu   sizlere teslim edilecektir.

     13.Sınav, verilen sınav süresi içerisinde adayın işlemlerini tamamlayıp “Sınavı Tamamladım” ifadesini kullanmasıyla veya değerlendiricinin “SINAV SONA ERMİŞTİR” duyurusu ile sonlandırılır

 PERFORMANS SINAVI ADAY KURALLAR FORMU