OTOMOTİV

SAÇ VE GÖVDE KAYNAKÇISI

Otomotiv Saç ve Gövde Kaynakçısı (Seviye3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

YETERLİLİK BİRİMLERİ

Zorunlu Birimler              

A1  Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 

Seçmeli Birimler     

B1  Elektrotla Ark Kaynağı (111)

B5  Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

B6  Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

B9  Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)(141)

B14  Oksi-Asetilen Kaynağı (311) 

GİRİŞ ŞARTI

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi ile başvuru yapılabilir.

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez. 

SINAV ve DEĞERLENDİRMETEORİK SINAV

4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan puan indirimi yapılmaz. Her soru için en az bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda A1 biriminde soruların en az %60‘ına, B1,B5,B6,B9,B14 birim/birimlerin sorularından en az %50‘sine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

PERFORMANS SINAVI

B1,B5,B6,B9,B14 birimlerine yönelik performansa dayalı sınav, TSE EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. Sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan süreye karşılık gelir. Sınavın genelinden en az %80 başarı göstermesi gerekir.  

SINAV DEGERLENDİRME KOŞULLARI

Yeterliliğin elde edilmesi için A1 ve kaynak yöntem konusunu içeren seçmeli yeterlilik birim/birimlerinin sınavından başarılı olunması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ,  İÇERİĞİ, YENİLEME, ASKIYA ALINMASI / İPTALİ ve GÖZETİM SIKLIĞI BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

TS EN ISO 9606-1de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir. 

BELGENİN İÇERİĞİ 

A1+B1

ve/veya B5

ve/veya B6

ve/veya B9

ve/veya B14 

BELGE YENİLEME

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1’de belirtildiği üzere aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır. 

İTİRAZ VE ŞİKAYET

Kişi belgelendirme süreci veya yapılan sınavla ilgili itirazda ve şikayette bulunabilir. Bunun için itiraz ve şikayet formunu doldurarak bilgi@loncabelgelendirme.com.tr e-posta adresine ulaştırmak zorundadır.