NC/CNC

TEZGAH İŞÇİSİ

Nc/Cnc Tezgah İşçisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Verilen çeşitli şekil ve özellikteki metal, alaşım ve diğer malzemelerden iş parçasını, istenilen biçim ve ölçülere getirmek için, hazır programlar kullanarak ve teknik resme uygun şekilde bu programlara veriler girerek NC/CNC tezgahlarında genellikle seri/parti üretim tipi tornalama, frezeleme, taşlama, matkap ile delik delme, kesme gibi işlemlerle işleyen kişidir

NC/CNC Tezgah İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak
Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
Çalışılan yeri düzenlemek
Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak
Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek
Ölçme aletlerini kontrol etmek
Tezgah, takım ve iş parçasını üretime hazır hale getirmek
Takımları ve iş parçasını tezgaha bağlamak
Parça talaşlı üretim işlemlerini gerçekleştirmek
Üretimin sürekliliğini sağlamak
İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak
Kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek
Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kapsam

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3, Rev. 01) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1 – İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite zorunlu ve B1 – Tornalama İşlemleri, B2 – Frezeleme İşlemleri  seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Belgelendirme Başvurusu Ön Şartları

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

Başvuru Evrakları

 1. Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
 3. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,

NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için Lonca Belgelendirme ‘den bilgi alınız.

Sınav Bilgileri Genel

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.

Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

Yazılı Sınav

A1:25,B1:20,B2:20 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorularını içerir. Sınav süresi A1:38,B1:30,B2:30 dakikadır. Geçme notu 60 puandır.

Yazılı Sınav Soruları, NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3, Rev. 01) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

Performans Sınavı

Sınav süresi her birim için 45 dakikadır. Geçme notu 80 puandır.Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projedeki sıva uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3, Rev. 01) Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

Tekrar Sınav Hakkı

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricinin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir

 • Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Makine, Metal, Metalurji, Metalurji ve Malzeme, Malzeme, Mekatronik, Otomasyon ve Kontrol, Otomotiv, Havacılık – Uzay ve İmalat Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun, NC/CNC tezgâhı alanında en az üç (3) yıl mesleki deneyime sahip olmak
 • Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine veya Metal Eğitimi programlarından mezun, NC/CNC tezgâhı alanında en az üç (3) yıl mesleki deneyime sahip olmak
 • Üç (3) yıl eğitim vermiş olmak,
 • Meslek yüksekokullarının metal, metalurji veya makine ile ilgili bölümlerinden mezun, NC/CNC tezgâhı alanında en az beş (5) yıl deneyime sahip olmak
 • Meslek Liselerinin Makine veya Metal bölümlerinden mezun veya ustalık belgesine sahip ve NC/CNC tezgâhı alanında en az yedi (7) yıl mesleki deneyim sahibi olmak,
 • NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 3) MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip ve NC/CNC tezgâhı alanında en az on (10) yıl mesleki deneyim sahibi olmak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme ve ölçmedeğerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır

Belge Geçerlilik Süresi

5 yıl.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerledirmede Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 • 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
 • Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme 0532 155 62 12 iletişim numarasından bilgi alabilirsiniz..