MÜLAKAT SINAVI ADAY KURALLAR FORMU

MÜLAKAT SINAVINDA UYMANIZ GEREKEN KURALLAR :

  1. Geçerli bir kimlik belgesi ve Sınav Giriş Belgesi sınav süresince kullanmakta olduğunuz masanın üzerinde bulundurulacaktır.
  2. Adayların sınav düzenini bozacak aykırı davranışlarda bulunmaları sonucunda aykırı hareket edenler hakkında, tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkarılır.
  3. Adaylar, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği sürece cep telefonu vb. haberleşme araçları, kayıt cihazları, bilgisayar özelliği olan cihazları ve çeşitli araçlar ile elektronik aygıtları ile sınav alanına giremez, kullanamaz. Adaylar cep telefonlarını kapalı konuma getirmeli ve uygun görülen alana bırakmalıdır.
  4. Adayın sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.
  5. Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak; tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
  6. Sınav süresince adayın, soruları olursa yüksek sesle ve kameranın duyabileceği şekilde sorması; sınav görevlilerinin de cevaplarını aynı şekilde yüksek sesle ve kameranın duyabileceği şekilde vermesi gerekmektedir.
  7. Sınavı biten aday, sınav salonunda tüm adayların sınavları bitene kadar sınav kurallarına riayet ederek beklemelidir. Sınav salonunu tüm adaylar birlikte terk etmelidirler.
  8. Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayın kimlik bilgileri ve yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu aday sınavdan BAŞARISIZ sayılır.
  9. Sınavda tanınan cevaplama süresi, sınav görevlisinin ‘SINAV BAŞLAMIŞTIR’ dediği andan itibaren hesaplanır.

 MÜLAKAT SINAVI ADAY KURALLAR FORMU