METAL

KESİMCİ

Metal Kesimci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Metal Kesimci (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, sac kesme-dilimleme, giyotin makas, lazer kesim, plazma kesim, oksi-gaz ve profil kesim tezgahlarında, imalat resimlerine uygun şekilde kesme/dilimleme işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.
Belge ön yeterlilik şartları / Eğitim öğretim şartı
Yok
Belge geçerlilik süresi
5 Yıl
Belgenin verilmesi
A1 İş Sağliği ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı,
B1 Giyotin Makasla Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
B2 Oksi-Gaz ile Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
B3 Şerit Testere ile Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
B4 Daire Testere ile Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
B5 Kombine Makas ile Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
B6 Lazer Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
B7 Plazma Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
ile aşağıda belirtilen Başvuru evraklarının tam olması gereklidir.
– Sınav Başvuru Formunun ıslak imza ile imzalamış olması,
– Ödemesinin tamamlanmış olması,
– Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
– Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
– Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması,
Gözetim faaliyetleri
Adayın 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunması gerekir.
Belge yenileme faaliyetleri
Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
Belge askıya alma faaliyetleri
* Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
* Belgelenmiş personelin Lonca Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)
Belgenin iptali faaliyetleri
* Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
* Lonca Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
* Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
* Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler Lonca Akademi tarafı olarak iptal edilir. Belgenin iptal edilmesi onaylarını ilgili karar vericiler yapar.
Başvuru alma ve değerlendirme faaliyetleri
Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak şartlar:
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
* Lonca Belgelendirme Sınav Ücret Listesi belirtilen rakamların ödenmiş olması

Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda;
* gezici mesleki yeterlilik sınav yeri Sözleşmelerini imzalamak
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Sınav Yeri Kontrol Formlarını (teorik ve mülakat) isteklerini kendi alanlarında temin etmek
* Tek Nokta Başvuru Formunu doldurmak
* Sınav ücretlerini Lonca Belgelendirme hesaplarına yatırmak
Sınav/Birim geçerlilik süresi
Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. 1 yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar teorik ve perform
Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme  0532 155 62 12 iletişim numaramızndan bilgi alabilirsiniz..