FREZECİ

SEVİYE 4

Makine bakımcı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikle makineler hakkında genel bilgiye sahip olması gerekir. Günümüzde gıda, tarım, hayvancılık, tekstil, mobilya, kozmetik, sağlık sektörlerinin büyük kısmında makineler mevcuttur. Üretme, ayıklama, temizleme, paketleme fonksiyonlarına sahip cihaz ve makineler, rutin bakıma ihtiyaç duyar. Bozuk parçaların değiştirilmesi veya mevcut donanım üzerinde problemin giderilmesi kalifiye elemanlar sayesinde mümkündür. Makine parçalarını tanıyan, arıza tipleri hakkında bilgi sahibi olan ve çözüm tekniklerini uygulayabilen personeller, makine bakımcı olarak isimlendirilir. Bakım elemanları gerektiğinde bakım ve onarım gerçekleştirip, muhtemel iş aksamasını engeller. Makine ustası kalifiye bir çalışandır, görev ve sorumlulukları oldukça detaylıdır.

Makine Bakım Elemanı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Makine bakımcı sorumlulukları açısından kapsamlı bilgi ve beceriye sahip olması gereken bir personeldir. Pozisyonun birincil görevi; bozuk parçaları tamir etmek, muhtemel arızaları öngörüp tedbir almak ve olağan bakım faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Endüstriyel makine performanslarının iyileştirilmesi, teorik ve pratik bilginin beraber kullanımı demektir. Çalışan, birçok makinede gördüğü arızalarla mevcut durumu ilişkilendirir. Yaptığı gözlemler dahilinde, problemin öncelikli sebepleri hakkında çıkarım yapar. Kontrollü uygulamalar gerçekleştirerek gözlem aşamasını bitirip uygulamaya geçer. Makinede birçok hassas parçanın bulunması, iş sırasında dikkatli olmayı gerektirir. Makine bakım elemanı, sahip olduğu deneyim sayesinde ekipmanların çalışır hale gelmesini sağlar. Ayarlamalar gerçekleştirerek farklı arızalara engel olur. Makine bakımcı görevleri, onarılan ekipmanlar değişiklik gösterse de şu şekilde sıralanabilir:

 • Metalik parçaların sürtünmeyle aşınmasını önlemek,
 • Yangın veya değişik ölçekli patlamalarla sonuçlanması mümkün kaçakları tespit etmek,
 • İzolasyon uygulamalarıyla makineyi emniyet altına almak,
 • Makineden alışılmadık sesler duyulursa parçaları söküp iç mekanizmayı incelemek,
 • Paslı bölgelere pas giderici uygulamak veya ilgili parçayı yenilemek,
 • Yaz ve kış şartlarına uygun olarak, makinenin gereksinimlerini açıklamak,
 • Arızaya sebep olan durumların tekrarlanmaması için öneriler vermek,
 • Bakım ve onarım için gereken malzemeleri temin etmek,

Makine Bakım Elemanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Makine bakım elemanı, görevleri karşısında maksimum dikkat gösterir. Bir arıza giderilirken dikkatli olmak, istenmeyen sonuçları engellemeyi sağlar. Bakım elemanlarının dikkatli bir şekilde etkili çalışması gerekir. Makine arızaları, üretim faaliyetlerinin aksamasına yol açabilir. Arızaların gelir kaybına dönüşmemesi için yerinde müdahaleler yapmak şarttır. İşletmenin donanım sağlığını yüksek tutmakla görevli personellerde aranan başlıca yeterlikler ve makine bakım elemanı görev tanımı şu şekilde belirtilebilir:

 • Makine konusundaki yenilikleri takip etmek.
 • Farklı modellerdeki ürünleri tanımak, özellikle bu modellerde ileri düzey bilgi sahibi olmak.
 • Deneyime paralel olarak gelişmiş el becerisine sahip olmak.
 • Pratik düşünebilmek.
 • Bilgi alanına dahil olan makinelerin iç aksamına ve kullanım özelliklerine hakim olmak.
 • Yoğun iş temposuna ve ekip çalışmasına uyum sağlamak.
 • İşe yeni başlayan makine bakım elemanlarına eğitim verebilmek için öğretim becerilerine sahip olmak.

1. AMAÇ
Bu program, Makine Bakımcı Seviye – 3 (10UY0002-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Seçmeli Birimler
B1: Önleyici Bakım
B2: Düzeltici Bakım

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden (Teorik ve Performans) başarılı olması zorunludur.
2.1.1 Teorik Sınav
Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1 birimi ile Seçmeli olan B1 ve B2 yeterlilik birimlerinde yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
B1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
B2 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
Sorular Lonca Belgelendirme soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır.A1,B1 ve B2 (T1) Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
Bu yeterlilikte
B1 Önleyici Bakım
B2 Düzeltici Bakım

Seçmeli yeterlilik birimlerinin yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır.
Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Makine Bakımcı Seviye – 3 (10UY0002-3) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
Zorunlu olan A1 birimi için sadece teorik sınavlar yapılır. B1 ve B2 seçmeli birimlerinin teorik sınavı birlikte uygulanabilir.
Performans sınavı birimleri ayrı ayrı uygulanır.
Performans sınavında değerlendirme materyali olarak gerçek makineler kullanılabileceği gibi, ulusal yeterlilikte belirtilen kriterlere uygun prototip makine veya donanımlar ile de uygulama sınavı yapılabilir. Bakım sırasında adayın performansı izlenir, Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.052-MB3 Makine Bakımcı-3 Performans Sınavı kontrol listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir
Başarı Ölçütü: Aday, yapılan bakım işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır.
Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 • SEÇMELİ BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSınav SüresiB1 Önleyici BakımP18030 dkB2  Düzeltici BakımP18030 dkAdaylar her birim için belirtilen sürede iş emrini uygulamak zorundadırlar.
   2.3 Ölçme ve Değerlendirme
  Bu yeterlilikte Belge almaya hak kazanmak için adayın Zorunlu olan A1 birimleri ile seçmeli olan B1 ve B2 birimlerinin yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre girmiş olduğu sınavların tamamından başarılı olması gerekmektedir. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday 1 yıl içinde başarısız olduğu bölümden iki kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir Yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.
  2.4 Diğer Şartlar
  2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
  2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
  2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
  2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
  2.4.5 Lonca Belgelendirme tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
  3. REFERANSLAR
  Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;
  Belgelendirme Standardı : 09UMS0010-3 Makine Bakımcı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı
  Değerlendirme Standardı : 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği

Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme 0532 155 62 12 iletişim numarasından bilgi alabilirsiniz..