KOZMETİK ÜRÜNLER

TANITIM VE UYGULAYICISI

Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulayıcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Kozmetik ürün uygulama faaliyetlerinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

nde, masaj salonları ve merkezlerinde, fizik tedavi merkezleri, terapi ve bakım merkezlerinde, diyetisyenlik merkezlerinde vb. yerlerde çalışma imkânı bulurlar.