KEBAPÇI

MYK

 Kebapçı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Kebapçı kimdir?

   Kebapçı; Gerekli araç, gereç ve ekipmanları kullanarak hijyen kurallarına uygun bir şekilde kebap hazırlayan meslek elemanına kebapçı denir.   

    Kebapçı olarak çalışabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 13UY0180-3 yeterlilik kodlu Kebapçı Ulusal Yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdır.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te 16 Mart 2023 tarihinde yapılan değişiklikle; gastronomi tesislerinin sağlaması gereken niteliklerin belirtildiği 26. maddede düzenleme yapılarak gastronomi tesislerinin sağlaması gereken nitelikler arasına MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma şartı da eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile tesis sahibinin/ortağının gastronomi dalında, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunması durumunda gastronomi tesisi açılabilecektir.

Ayrıca gerçekleştirilen değişiklikle bu tesislerde istihdam edilen mutfak şefi için de gastronomi alanında; ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarından diplomasının veya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesinin bulunması şartı getirilmiştir.

Böylelikle Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek gastronomi alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış kişilerin gastronomi tesisi açabilmesinin ve gastronomi tesislerinde mutfak şefi olarak çalışabilmesinin önü açılmıştır.

Kimler sınava girebilir? Sınava giriş için aranan şartlar nelerdir?

   Kebapçı sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır. İsteyen herkes sınava başvurabilir.

Sınav içeriği nedir? Sınav geçme şartları nelerdir?

   Kebapçı sınavı 6 zorunlu yeterlilik biriminde yapılmaktadır. Bunlar ;

  • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma
  • İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
  • Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite
  • Et İşleme ve Garnitür Hazırlama
  • Kebap ve Köfte Hazırlama
  • Kebap, Köfte Pişirme ve Servise Sunma    

Kebapçı Mesleki Yeterlilik Belgesini almak isteyen adaylar yukarıda belirtilen zorunlu birimlerden sınava girer. Bu birimlerin sınav geçme puanları aşağıdaki belirtildiği şekildedir.

 Teorik SınavıPerformans Sınavı
İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma>=70>=80
İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim>=70Yok
Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite>=70>=80
Et İşleme ve Garnitür Hazırlama>=70>=80
Kebap ve Köfte HazırlamaYok>=80
Kebap, Köfte Pişirme ve Servise Sunma    Yok>=80

    Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Sınav sonrası kazanımlar nelerdir? Sertifika sahibi olanlar nerelerde çalışabilir? Sertifika geçerlilik süresi ne kadar?

   Kebapçı sınavı sonrasında adayın başarılı olması durumunda birçok kazanımı bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları;

  • Meslek Sahibi olabilmesi,
  • Yurt dışında çalışma imkanına sahip olabilmesidir.

   Sertifika sahibi olan adaylar bar, kafe, retoran, yemekhane  gibi yemek hazırlama faaliyeti yürütülen daha birçok alanda çalışma imkânı bulurlar.

   Kebapçı Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Beş yıl sonunda adaylar sertifikalarını yenilemek zorundadırlar.

Ustalık ve İşyeri Açma

   Kebapçı Mesleki Yeterlilik Seviye 3 Sınavını geçerek sertifika almaya hak kazanan adaylar Mesleki Eğitim Merkezi tarafından verilen kalfalık seviyesine denk sayılır. Daha sonra isteyen adaylar Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yapılan ustalık sınavına girerek iş yeri açabilirler.

Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme  0532 155 62 12  Whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.