KAYNAK

OPERATÖRÜ

Kaynak Operatörü (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi

İş ve görev tanımı
Direnç Kaynak ayarcısı (Seviye 4), teknik resim, kroki veya iş talimatlarına göre kaynak işlemini yapmak için kullanılan tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanan ve ayarlarını yapan kişidir.
Belge ön yeterlilik şartları / Eğitim öğretim şartı
Yok
Belge geçerlilik süresi
TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.
Belgenin verilmesi
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yeterlilik birimi Teorik sınavından en az %60 başarı
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) Yeterlilik birimi Teorik sınavından en az %50 başarı ve Performans sınavı %80 başarı
11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22)Yeterlilik birimi Teorik sınavından en az %50 başarı ve Performans sınavı %80 başarı
11UY0015-4/B3 Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23)Yeterlilik birimi Teorik sınavından en az %50 başarı ve Performans sınavı %80 başarı
ile
Aşağıda belirtilen Başvuru evraklarının tam olması gereklidir.
– Sınav Başvuru Formunun ıslak imza ile imzalamış olması,
– Ödemesinin tamamlanmış olması,
– Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
– Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
– Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması
 
Gözetim faaliyetleri
Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.
Belge yenileme faaliyetleri
Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek bel-gelendirilir.
b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. 
Belge askıya alma faaliyetleri
* Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
* Belgelenmiş personelin LONCA Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)

Askıya alma işlemi akabinde yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir. Belgenin askıya alınması onaylarını ilgili karar vericiler yapar.
Belgenin iptali faaliyetleri
* Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
* Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
* Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
* Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler Mavi Akademi tarafı olarak iptal edilir.

Belgenin iptal edilmesi onaylarını ilgili karar vericiler yapar.
Belge teslim faaliyetleri
Belgeler, Lonca Belgelendirme Sözleşmesinin ıslak imza ile tesliminin ardından adaya elden veya kargo ile teslim edilir.
Başvuru alma ve değerlendirme faaliyetleri
Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak şartlar:
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
* Lonca Belgelendirme Sınav Ücret Listesi belirtilen rakamların ödenmiş olması

Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda;
* Mesleki Yeterlilik Sınav Yeri Sözleşmelerini imzalamak
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Sınav Yeri Kontrol Formlarını (teorik ve mülakat) isteklerini kendi alanlarında temin etmek
* Tek Nokta Başvuru Formunu doldurmak
* Sınav ücretlerini Lonca Belgelendirme hesaplarına yatırmak
Sınav/Birim geçerlilik süresi
Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden iki yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. .
Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme  0532 155 62 12 iletişim numaramızndan bilgi alabilirsiniz..