KASİYER

MYK

Kasiyer (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Kasiyer – Seviye 3 ; müşterinin kasa ile ilgili tüm işlemlerini ve kasa açılış-kapanışlarını, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Kimlik Fotokopisi
Belgelendirme Ücreti Makbuzu
Aday Başvuru Formu


ZORUNLU BİRİMLER
TEORİK SINAV (T1)
A1,A2 yeterlilik birimleri için T1 teorik sınav uygulanır. Çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Her soru için 2dk süre verilir. Soruların %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. T1 teorik sınavında başarısız olan adaylar P1 (uygulama) sınavına katılamazlar.

PERFORMANSA DAYALI SINAV (P1-P2)
İşle ilgili uygulama örneği yaptırmak için (P1-P2) performansa dayalı sınav yapılır. Sınavda kasiyerlik için gerekli araç ve ekipman kullanılır. Adayın değerlendirme listesindeki 100 tam puan üzerinden %80 başarı sağlaması gerekmektedir.

P1-Kasada Satış ve Tahsilat Uygulaması

P2-Ara Rapor ve Gün sonu Kapanış İşlemleri Uygulaması

DİĞER ŞARTLAR
Sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
Belgelendirmeye hak kazanmak için teorik ve performans sınavından başarılı olunmalıdır. Teorik sınavda başarısız olan aday performans sınavına katılamaz.
Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1,P2) başarısız olan adayın başarılı olduğu bölümden muaf olma süresi 1 yıldır.
Sınavın herhangi bir biriminden ilk defa sınava girdiği tarihten itibaren 1 yıllık dönem içerisinde üst üste 2 defa başarısız olan adayların, tekrar sınava girebilmesi için yeniden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun olarak yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbirleri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
Uygulama sınavında adayların test araçları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme 0532 155 62 12 iletişim numarasından bilgi alabilirsiniz..