İTİRAZ&ŞİKAYET

İtiraz Bildirim ve Değerlendirme Formu

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili her türlü şikâyet, itiraz şahsen veya yazılı (info, posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) olarak  Şikâyet Bildirim ve Değerlendirme Formu ve  İtiraz Bildirim ve Değerlendirme Formu ile yapılabilir. Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben 30 (otuz) gün içinde yapılabilir.

Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 30 (otuz) gündür.

Şikayet veya diğer itirazlar herhangi bir zamanda yapılabilir.

İtirazlar, başvurunun LONCA BELGELENDİRME A.Ş. kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde çözüme kavuşturulur ve itiraz sahibi bilgilendirilir.

İTİRAZ FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (.docx)    ONLINE İTİRAZ FORMU

Şikayet Bildirim ve Değerlendirme Formu

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili her türlü şikâyet, itiraz şahsen veya yazılı (info, posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) olarak  Şikâyet Bildirim ve Değerlendirme Formu ve  İtiraz Bildirim ve Değerlendirme Formu ile yapılabilir. Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben 30 (otuz) gün içinde yapılabilir.

Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 30 (otuz) gündür.

Şikayet veya diğer itirazlar herhangi bir zamanda yapılabilir.

Şikayetler, başvurunun LONCA BELGELENDİRME A.Ş. kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde çözüme kavuşturulur ve şikayet sahibi bilgilendirilir.

ŞİKAYET FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (.docx)  ONLINE ŞİKAYET FORMU