İPLİK EĞİRME

OPERATÖRÜ

İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesi

İplik Eğirme Operatörü Kimdir?

Fitilleri ipliğe dönüştürme işini yapan iplik makinesinin çalışmasına ilişkin tüm işlemlerini yerine getiren kişiye, iplik eğirme operatörü adı verilir.

İplik Eğirme Operatörü Ne İş Yapar?

Sorumlu olduğu araç gereç ve makineleri etkin bir şekilde kullanmakla görevlidir. Ayrıca iplik eğirme operatörü aşağıdaki görevleri yerine getirir:

• Malzeme teminini sağlar.
• Makinelerin kontrolünü sağlar.
• Kopuklukları tespit eder.
• Kopuklukların nedenini araştırır ve tamir işlemlerini yerine getirir.
• Telef haznesinde biriken elyaf malzemeleri toplar.
• İplik makinesi terminallerini kontrol eder.
• Kopça kontrolünü sağlar.
• İğ şeritlerinin durumunu kontrol eder.
• Makinelerde meydana gelen basit arızaları onarır. Büyük arızalarda ise yetkililere haber verir.
• Makinelerin temizliğinden sorumludur.

İplik Eğirme Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Lonca Belgelendirme kuruluşuna başvuruda bulunarak, iplik eğirme operatörü mesleki yeterlilik belgesi alabilirsiniz. Lonca belgelendirme, MYK kurumu tarafından yetkilendirilmiştir. . Dilerseniz bizzat başvuruda da bulunabilirsiniz.

Sınav Hakkında Bilgiler

Sınav, teorik ve uygulama olmak üzere, iki şekilde düzenlenmektedir. Teorik sınavda adayların en az %50 oranında başarı göstermeleri gerekir. Uygulama sınavında ise en az %70 oranında başarı gösterilmesi beklenmektedir.

Sınava girmek için zorunlu olan birimler aşağıda sıralanmıştır:

• A1 iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemler,
• A2 kalite yönetim sistemi,
• A3 makine hazırlık, takip, kontrol ve boşaltma işlemleri

Başvurunuzu tamamladıktan sonra, Lonca Belgelendirme uzmanları sizlerle iletişime geçecek ve sınav tarihi ve yeri ile ilgili planlama çalışması yapacaklardır.

Belgemi Ne Zaman Alabilirim?

Sınav tarihinden yaklaşık olarak 1 ay sonra belgenizi alabilirsiniz. Bu süre meslek türüne göre kısalabilir ya da uzayabilir.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Belgeniz 5 yıl süre ile geçerlidir. İkinci 5 yılın başlangıcında, Lonca Belgelendirme tarafından değerlendirmeye alınırsınız. Değerlendirme de başarılı olan adayların belgeleri, sınava girmeye gerek kalmadan 5 yıl daha uzatılır.