İNŞAAT SEKTÖRÜ PERFORMANS SINAVI ADAY KURALLAR FORMU

PERFORMANS SINAVINDA UYMANIZ GEREKEN KURALLAR :

 1. Sınav alanında adayların geçerli bir kimlik belgesi ile Sınav Giriş Belgesini yanında bulundurması zorunludur.
 2. Sınav başlangıcında ilgili sınava katılan tüm adaylar, ad soyadlarını sesli olarak söyleyerek kameraya kendilerini tanıtmak zorundadırlar.
 3. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Uymayan adayların kimlik bilgileri Sınav Tutanak Formu’na yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 4. Sınav süresince, takip edilmenizi sağlamak amacıyla verilen yelekleri giymek zorundasınız (Kaynak sınavları hariç).
 5. Sınavınız süresince mesleğinizin gerektirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak zorundasınız. İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına ve yapılan sesli uyarılara uymamanız durumunda, değerlendirici tarafından bu durum Sınav Tutanak Formu’ na yazılacaktır, gerektiği durumlarda sınavınız durdurulacaktır. İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına aykırı Tehlikeli Davranış’larınız sonucunda oluşabilecek herhangi bir iş kazasından LONCA BELGELENDİRME A.Ş. sorumlu değildir.
 6. Adaylar, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği sürece cep telefonu vb. haberleşme araçları, kayıt cihazları, bilgisayar özelliği olan cihazlar, çeşitli araçlar ve elektronik aygıtlar ile sınav alanına giremez, kullanamaz. Adaylar cep telefonlarını kapalı konuma getirmeli ve uygun görülen alana bırakmalıdır.
 7. Sınav başladıktan sonra adayların tuvalet, su içmek vb. ihtiyaçlar için sınav merkezinden kısa bir süre için bile olsa sınav görevlilerinden izin ve onay almadan dışarı çıkmaları yasaktır.
 8. Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak; tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 9. Teknik ölçüm gerektiren performans sınavlarında teknik ölçüm sonucu kamerayla görüntülenemeyecek biçimde ise, aday tarafından ölçüm değeri sesli olarak söylenecek ve/veya kayıt altına alınacaktır.
 10. Performans sınavı esnasında sırasını bekleyen adaylar, sınav alanı dışarısında sınavı devam eden adayı göremeyecek bir mesafede ve adayı engellemeyecek şekilde beklemelidir, aksi olması durumunda kopya sayılacaktır.
 11. Bu sınavda kritik adımlar bulunmaktadır. Aday kritik adımlardan herhangi bir tanesinden geçemediği takdirde sınavı başarısız kabul edilecektir.
 12. Performans sınavınız, “SINAV BAŞLAMIŞTIR” duyurusu ile başlayacaktır. Sınavınız ile ilgili yapmanız gereken tüm adımları içeren Performans Soru Teslim Formu   sizlere teslim edilecektir.
 13. Sınav, verilen sınav süresi içerisinde adayın işlemlerini tamamlayıp “Sınavı Tamamladım” ifadesini kullanmasıyla veya değerlendiricinin “SINAV SONA ERMİŞTİR” duyurusu ile sonlandırılır.

 İNŞAAT SEKTÖRÜ PERFORMANS SINAVI ADAY KURALLAR FORMU