İNŞAAT

İŞÇİSİ

İnşaat İşçisi (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesi

İnşaat ile ilgili temel kavramları bilen ve ekip çalışmasına uyumlu kişiye, inşaat işçisi adı verilir. İnşaat işçisi herhangi bir mesleği yapacak beceriye sahip olmamasına karşın, iş disiplini ve kurallara uyma yönünden oldukça yeteneklidir.

İnşaat İşçisi Ne İş Yapar?

İnşaat kavramı geniş olan ve birçok sektöre hitap eden bir yapıdadır. Ancak inşaatın başında bulunan teknik insanların yönlendirmesiyle, inşaat işçileri üzerlerine düşen her görevi yapabilecek kapasiteye ulaşırlar. İnşaat işçisinin temel görevleri:

• Bağlı bulunduğu şantiyenin genel disiplin ve iş kurallarına uyar.
• İş güvenliği ve sağlığı kurallarına harfiyen uyar ve çevresindekileri de bu konuda uyarır.
• Çalıştığı yerde, iş öncesi her türlü emniyet tedbirini alır.
• Fen adamları ve yöneticiler tarafından belirlenen, iş organizasyonlarına uygun hareket eder.
• Kalıp işlerinde, kalıpçı ustalarına yardım eder.
• Betonarme demirciliği işlerinde, demirci ustalarına yardım eder.
• Beton döken görevlinin nezaretinde görevliye yardım eder.
• Duvar ustalarının nezaretinde, duvar işlerinde yardımcı olmak.
• Sıva ustalarına yardım etmek.
• Şantiyelerde düzenlenen meslek içi eğitim faaliyetlerine katılmak.
• Şantiyedeki düşey ve yatay taşıma işlemlerini gerçekleştirmek.
• Şantiyeye gelen malzemelerin taşınmasını sağlamak.
• Kaba inşaat işlerinde fen adamlarına ve ustalarına yardımcı olmak.
• İnce inşaat işlerinde ustalara ve fen adamlarına yardımcı olmak.

İnşaat İşçisi Ulusal Meslek Standardı

İnşaat alanında meslek standartlarının belirlenmesinin amacı, daha kaliteli, hatasız ve nitelikli işler ortaya çıkarmak ve hataların önüne geçmektir. Bu kapsamda MYK kurumu ve INTES sendikası arasında yapılan protokol gereği, inşaat işçisi ulusal meslek standardı kuralları ortaya koyulmuş ve maddeler halinde sıralanmıştır. İlgili meslek standardının detaylarına, MYK adresinden ulaşabilirsiniz.

İnşaat İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK kurumu tarafından yetkilendirilen Lonca Belgelendirme kuruluşuna öncelikle başvuruda bulunmanız gerekir. 

Sınava girmek için tek şart, 16 yaşında olmaktır. Ancak adayların ailelerinin izni olduğu bir belgeyi de kuruluşumuza sunmaları gerekmektedir.

İnşaat işçisi seviye 2 sınavına girecek olan adaylara, sınav tarihi ve yeri tarafımızdan bildirilecektir.

Sınav sonuçlarını da ayrıca kuruluşumuz, adaylara duyuracaktır.

İnşaat işçisi mesleki yeterlilik belgesi, 5 yıl boyunca geçerlidir. Belgenin geçerlilik süresinin dolmasından önce, kuruluşumuza başvuruda bulunarak yenileyebilirsiniz. Yenilemek için tekrardan sınava girmek gerekmektedir. Ayrıca belge yenilemede, adayların çalıştıkları yerden, 1,5 yıl boyunca hizmet verdiklerine dair belgeyi de yanında bulundurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme 0532 155 62 12 iletişim numarasından bilgi alabilirsiniz..