HAKKIMIZDA

Lonca Belgelendirme, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun uygulanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olduğu Ulusal Yeterlilikleri temel alarak Sınav ve Belgelendirme yapan Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşu(YBK)dur.

Lonca Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olma ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Bu doğrultuda Lonca Belgelendirme, ülke ekonomisini ve mesleki profesyonelliği insan odaklı olarak geliştirmek amacı güden MYK’nın hedeflerini benimser, yetkili olduğu alanlarda bu amacın düşünsel ve pratik olarak hayata geçirilmesi politikasını yürütür. Belirtilen politika çerçevesinde yasal mevzuata uygun, gizlilik, tarafsızlık, şeffaflık, adalet ve mesleki etik kurallarına saygılı bir yapılanma ile faaliyet gösterir. Ayrıca uygulamalarında kalitesinden ödün vermeden muhataplarının memnuniyetini esas alır. Sürdürülebilir ve güncelliğe odaklanmış kalite anlayışı ile personelin çalışma koşul ve standartlarını en üst seviyelere taşıma amacı güder.  

Vizyonumuz

LONCA BELGELENDİRME A.Ş.’nin vizyonu; Ulusal Yeterlilikler kapsamında, personel belgelendirme alanında, sektörde tanınan, güvenilen, öncelikli tercih edilen kuruluş olmaktır.

Misyonumuz

LONCA BELGELENDİRME A.Ş.’nin misyonu; TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar Standardı ve Mesleki Yeterlilik Kanunu mevzuatı gereklerine uyumlu, paydaş beklentilerinin üst düzeyde karşılandığı,  sürekli iyileştirilen bir personel belgelendirme sistemi oluşturarak, nitelikli iş gücüne ve Ulusal personel belgelendirme sistemine katkı sağlamaktır.

ULUSAL YETERLİLİKLERDE SINAV VE BELGELENDİRME

“Lonca Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.”

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

“Lonca Belgelendirme A.Ş. 27.12.2017 tarihinde AB-0222-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 21.03.2018 tarihinde YB-0140 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

MYK Yetki Belgesi için tıklayınız.