GENEL ALAN

SORUMLUSU

Genel Alan Sorumlusu (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Genel Alan Sorumlusu kimdir?

   Genel Alan Sorumlusu; İş organizasyonu yapan, genel alan temizliği ve düzenlemesi, periyodik temizlik ve vardiya sonu işlemleri yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Genel Alan Sorumlusu olarak çalışabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 12UY0099-2 yeterlilik kodlu Genel Alan Görevlisi Ulusal Yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdır.

Sınavın amacı nedir?

  Bu yeterlilik Genel Alan Sorumlusu mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kimler sınava girebilir? Sınava giriş için aranan şartlar nelerdir?

Genel Alan Sorumlusu sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır. İsteyen herkes sınava başvurabilir.

Sınav içeriği nedir? Sınav geçme şartları nelerdir?

Genel Alan Sorumlusu sınavı 4 zorunlu ve 1 seçmeli yeterlilik biriminde yapılmaktadır. Bunlar ;  

   Zorunlu birimler:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma Yöntemleri ve İş Organizasyonu
 • Genel Alan Temizleme ve Düzenleme
 •  Periyodik Temizlik
 • Gün Sonu (Vardiya Sonu) İşlemleri

Genel Alan Sorumlusu Mesleki Yeterlilik Belgesini almak isteyen adaylar yukarıda belirtilen zorunlu birimlerden ve yapacağı tercihe göre seçmeli birimden sınava girer. Bu birimlerin sınav geçme puanları aşağıdaki belirtildiği şekildedir.

  Teorik SınavıPerformans Sınavı
1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma Yöntemleri ve İş Organizasyonu>=60Yok
2Genel Alan Temizleme ve Düzenleme>=60>=70
3 Periyodik Temizlik>=60>=70
4Gün Sonu (Vardiya Sonu) İşlemleri>=60>=70

Sınav sonrası kazanımlar nelerdir? Sertifika sahibi olanlar nerelerde çalışabilir? Sertifika geçerlilik süresi ne kadar?

    Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Genel Alan Sorumlusu sınavı sonrasında adayın başarılı olması durumunda birçok kazanımı bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları;

 • Meslek Sahibi olabilmesi,
 • Yurt dışında çalışma imkanına sahip olabilmesidir.

   Sertifika sahibi olan adaylar;

 • Konaklama işletmelerinde,
 • Genel organizasyon yürütülen her türlü işletmede çalışma imkanı bulabilirler. 

Genel Alan Sorumlusu Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Beş yıl sonunda adaylar sertifikalarını yenilemek zorundadırlar.

Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme  0532 155 62 12  Whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz