EPİLASYON

UZMANI

Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi

 Epilasyon Uzmanı; istenmeyen tüylerin köklerine belli dalga boylarında ışın verilmesiyle kılların köklerinin deforme edilmesi, köklerin kurutulması işlemini yapan kişidir.Epilasyon uzmanı olarak çalışabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 18UY0344-4 yeterlilik kodlu Epilasyon uzmanı Ulusal Yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdır.

Sınavın amacı nedir?

  Epilasyon uzmanı mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Kimler sınava girebilir? Sınava giriş için aranan şartlar nelerdir?

   Epilasyon uzmanı sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır. İsteyen herkes sınava başvurabilir.

Sınav içeriği nedir? Sınav geçme şartları nelerdir?

Epilasyon uzmanı sınavı 1 zorunlu ve 2 seçmeli yeterlilik biriminde yapılmaktadır. Bunlar ;

Zorunlu birim:

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite ve Çevre

Seçmeli birimler:

  • Elektro Sistem ile Epilasyon Uygulaması
  • Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması

Epilasyon Uzmanı Mesleki Yeterlilik Belgesini almak isteyen adaylar yukarıda belirtilen zorunlu birimden ve yapacağı tercihe göre seçmeli birimden sınava girer. Bu birimlerin sınav geçme puanları aşağıdaki belirtildiği şekildedir.

 Teorik SınavıPerformans Sınavı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite ve Çevre >=70Yok
Elektro Sistem ile Epilasyon Uygulaması >=70>=80
Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması >=70>=80

   Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Sınav sonrası kazanımlar nelerdir? Sertifika sahibi olanlar nerelerde çalışabilir? Sertifika geçerlilik süresi ne kadar?

   Epilasyon Uzmanı sınavı sonrasında adayın başarılı olması durumunda birçok kazanımı bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları;

  • Meslek Sahibi olabilmesi,
  • Kendi iş yerini açabilmesi,
  • Yurt dışında çalışma imkanına sahip olabilmesidir.

   Sertifika sahibi olan adaylar güzellik salonları ve merkezlerinde, vb. yerlerde çalışma imkânı bulurlar.

   Epilasyon Uzmanı Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Beş yıl sonunda adaylar sertifikalarını yenilemek zorundadırlar.

Sınava nasıl başvurabilirim?

   Sınavlar Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirmiş olduğu mesleki eğitim kurumları tarafından yapılmaktadır. Bu yetkilendirilmiş mesleki eğitim kurumlarına giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Lonca Belgelendirme Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirmede Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar arasında olup birçok farklı alanda mesleki Yeterlilik vermektedir.