EKSKAVATÖR

OPERATÖRÜ

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Ekskavatör Operatörü Ne Demek?

Halk arasında ‘Kazaratar’ olarak bilinen Ekskavatör, inşaat sektöründe ve arazi ya da yollara müdahale gerektiren çalışmalarda en çok kullanılan iş makinelerinden biridir. Ekskavatör aracını kullanan kişiye Ekskavatör Operatörü denir. Ekskavatör ile her türlü arazide çeşitli işler yapılır. Bu sebeple iş sahası sabit değildir ve sürekli değişkenlik gösterir.

Ekskavatör Operatörü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Esas olarak kazma ve yükleme işleviyle öne çıkan ekskavatör, fonksiyonel özellikleri sayesinde birçok amaca hizmet eder. İş makinesi sınıfında olan bu aracın kullanımı, iş sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurları engellemek adına, sadece eğitimli kişiler tarafından yapılır. Operatörlerin başlıca görevleri şunlardır;

  • Aracı sürerek çalışma sahasına götürmek,
  • Direktiflere göre kepçeyi uygun çalışma konumuna getirmek,
  • Kanal açmak ve çıkardığı malzemeleri kamyonlara yüklemek,
  • Kanal içine şev açmak,
  • Düzeltilmesi gereken engebeli yerleri düzeltmek,
  • Stabilize malzemeler (kum ve çakıl gibi) çıkarıldığında depolanmasını, sonrasında kamyonlara yüklenmesini sağlamak,
  • İşle ilgili evrakları ve formları doldurmak,
  • Aracın günlük bakımını yapmak ve küçük çaplı onarımını yapmak,
  • Gün sonunda araç temizliğini yapmak,
  • Ekskavatörün çekiş, dönüş ve kaldıraç ayarlarını kontrol etmek.

Ekskavatör Operatörü Olmak İçin Gerekenler

Endüstri Meslek Lisesi İş Makineleri bölümü mezunları Ekskavatör Operatörü olabilir. 18 yaşını doldurmuş olan ilköğretim mezunu kişiler, sağlık raporu ile Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına başvurabilir. Bazı kamu kurumları ise kendi bünyesinde eğitim vererek sınav yapar ve başarılı olan personele operatörlük için yetki belgesi verir.

Ekskavatör Operatörü Olmak İçin Hangi Eğitimi ve Belgeleri Almak Gerekir?

Genel kültür ve meslek derslerinin birlikte verildiği Endüstri Meslek Liselerinde eğitim süresi dört yıldır. Özel kurslarda sürücü eğitimi yanında ilk yardım, trafik ve motor konuları da işlenir. Kamu kuruluşlarında hızlandırılmış veya detaylı kurslar açılır. Bu kursların süreleri kurum ve kurs niteliğine göre değişkenlik gösterir.Ekskavatör Operatörü Olmak İçin Myk onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunludur.

11UY0028 – 3 Ekskavatör Operatörü yeterliliğinde;
A1 – İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
A2 – Ekskavatör Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
Olmak üzere 2 birimden oluşmaktadır. %70 başarı elde edilmesi ile belgelendirmeye hak
kazanmaktadır.

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar.
• Çevresel risklerinin azaltılmasına yönelik yapılması gerekenleri açıklar.
• İşe hazırlık yapar.
• Ekskavatörün genel kontrollerini yapar.
• Ekskavatörü nakleder.
• Ekskavatörle kazı, dolgu, yükleme ve benzeri işlemleri yapar.
• Ekskavatörü park eder veya depolar.
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;
a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda
çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo,
vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Yöntemlerini kullanarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik
süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Mesleki Yeterlilik Belgenizi Lonca Belgelendirme A.Ş. ‘nin uzman personelinden almak için 

0532 155 62 12 numaralı iletişim numaramızdan ve web sitemizde ki iletişim bilgilerimizden bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz