DOZER

OPERATÖRÜ

Dozer Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Paletli ve lastik tekerlekli dozerleri ve ataşmanları kullanarak, çeşitli zeminleri ve malzemeleri verilen projeye uygun olarak tesviye eden, çekme, kazma, itme, riperleme gibi işlemleri emniyetli bir şekilde gerçekleştiren, dozerin genel kontrolünü yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir..

Görev ve İşlem Basamakları :

Buldozer (Dozer) Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

İş ile ilgili emniyet tedbirleri almak,
Çalışma zeminini kontrol etmek ve zemin eğimleri hakkında kendisine verilen talimatlara uymak,
Yapacağı işin niteliğine göre uygun koruyucu ekipmanı seçmek,
İşe hazırlık yapmak,
İşe uygun dozer ataşmanlarını seçmek, bu ataşmanları sökmek ve takmak veya sökülmesine ve takılmasına yardımcı olmak,
Aynı sahada çalışacak diğer iş makinesi operatörleri ile koordineli çalışmak,
Çalışacağı zemine göre hava basıncı / palet ayarı yapmak,
Zemini çalışmaya hazır hale getirmek,
İşe başlamadan yakıtın suyunu almak,
Dozerin genel kontrolünü yapmak,
Dozerin günlük bakım ve kontrollerini yapmak,
Kazma, sökme, serme, tesviye ve yığma işlemlerini yapmak,
Bıçağın açı ve kazma derinlik ayarını yapmak,
Zemini riperle gevşetmek,
Zeminin kaba tesviyesini yapmak,
Malzemeleri sermek,
Şev kesmek ve yarma kazısı yapmak,
Dere yataklarını temizlemek,
Kar küremek,
İş makinelerini itmek/çekmek,
Büyük taşları yerinden sökmek,
Dozeri park etmek veya depolamak,
Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleki Yeterlilik Belgenizi Lonca Belgelendirme A.Ş. ‘nin uzman personelinden almak için 0532 155 62 12 numaralı iletişim numaramızdan ve web sitemizde ki iletişim bilgilerimizden bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz