DÖNERCİ

MYK

Dönerci (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Dönerci kimdir?

   Dönerci; Gerekli araç, gereç ve ekipmanları kullanarak hijyen kurallarına uygun bir şekilde döner hazırlayan meslek elemanına dönerci denir.   

    Dönerci olarak çalışabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 13UY0181-3 yeterlilik kodlu Dönerci Ulusal Yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdır.

Kimler sınava girebilir? Sınava giriş için aranan şartlar nelerdir?

   Dönerci sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır. İsteyen herkes sınava başvurabilir.

Sınav içeriği nedir? Sınav geçme şartları nelerdir?

   Dönerci sınavı 6 zorunlu yeterlilik biriminde yapılmaktadır. Bunlar ;

  • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma
  • İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
  • Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite
  • Et İşleme ve Garnitür Hazırlama
  • Döner Hazırlama
  • Döner Pişirme ve Servise Sunma

   Dönerci Mesleki Yeterlilik Belgesini almak isteyen adaylar yukarıda belirtilen zorunlu birimlerden sınava girer. Bu birimlerin sınav geçme puanları aşağıdaki belirtildiği şekildedir.

 Teorik SınavıPerformans Sınavı
    İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma>=70>=80
    İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim>=70Yok
    Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite>=70>=80
    Et İşleme ve Garnitür Hazırlama>=70>=80
    Döner HazırlamaYok>=80
    Döner Pişirme ve Servise SunmaYok>=80

    Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Sınav sonrası kazanımlar nelerdir? Sertifika sahibi olanlar nerelerde çalışabilir? Sertifika geçerlilik süresi ne kadar?

   Dönerci sınavı sonrasında adayın başarılı olması durumunda birçok kazanımı bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları;

  • Meslek Sahibi olabilmesi,
  • Yurt dışında çalışma imkanına sahip olabilmesidir.

   Sertifika sahibi olan adaylar bar, kafe, retoran, yemekhane  gibi yemek hazırlama faaliyeti yürütülen daha birçok alanda çalışma imkânı bulurlar.

   Dönerci Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Beş yıl sonunda adaylar sertifikalarını yenilemek zorundadırlar.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te 16 Mart 2023 tarihinde yapılan değişiklikle; gastronomi tesislerinin sağlaması gereken niteliklerin belirtildiği 26. maddede düzenleme yapılarak gastronomi tesislerinin sağlaması gereken nitelikler arasına MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma şartı da eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile tesis sahibinin/ortağının gastronomi dalında, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunması durumunda gastronomi tesisi açılabilecektir.

Ayrıca gerçekleştirilen değişiklikle bu tesislerde istihdam edilen mutfak şefi için de gastronomi alanında; ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarından diplomasının veya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesinin bulunması şartı getirilmiştir.

Böylelikle Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek gastronomi alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış kişilerin gastronomi tesisi açabilmesinin ve gastronomi tesislerinde mutfak şefi olarak çalışabilmesinin önü açılmıştır.

İlgili Yönetmelik değişikliği için tıklayınız…

Yapılan düzenleme;

Gastronomi tesisleri
MADDE 26
(1)
(2) Gastronomi tesisleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:
a) Aşağıda belirtilen niteliklerden en az bir tanesinin sağlanması gerekir.

4) Başvuru sahibi gerçek kişinin veya tüzel kişinin hâkim ortağının veya hisselerin çoğunluğuna sahip ortaklarının gastronomi dalında; ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarından diplomasının veya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesinin olması,

b) (a) bendine ilave olarak bu tesislerde;

6) Mutfak şefinin gastronomi alanında; ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarından diplomasının veya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesinin veya ödülünün bulunması ya da yerel, ulusal veya uluslararası tanınırlığının olması; başka bir ulusa ait mutfağa yönelik olarak faaliyet gösterilmesi durumunda, bu alanda eğitimli mutfak şefinin istihdam edilmesi nitelikleri aranır.

Sınavlar Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirmiş olduğu mesleki eğitim kurumları tarafından yapılmaktadır. Lonca Belgelendirme Mesleki Yeterlilik ve belgelendirmede Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar arasında olup birçok farklı alanda Türkiye’nin her bölgesinde sınav ve belgelendirmeyle yetkili sayılı kuruluşlardandır.

Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme  0532 155 62 12  Whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.