CNC PROGRAMCISI

SEVİYE 5

Cnc programcısı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi 

Üretim talimatlarını bilgisayar programları aracılığıyla komutlara dönüştürerek tezgahı hazırlar. Cnc programcısı, üretim alanı ile ilgili kendisine verilen işin özelliklerini anlamak için mekanik çizimleri inceler. İşe başlamadan önce gerekli iş organizasyonunu ve planlamasını yapar. Bağlı bulunduğu işletmenin çalışma prensiplerini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak araç ve gereçleri hazırlar ve etkin bir şekilde kullanır. Materyallerin istenen niteliklere uygun olup olmadığından ve kalitesinden sorumludur. Cnc programcısının görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun şekilde araç ve gereçleri hazırlamak.
 • Çalışmalarını yaparken kalite standartlarını göz önünde bulundurmak.
 • Mekanik çizimleri inceleyerek, kendisinden istenen işin niteliklerine göre planlama yapmak.
 • Cnc tezgahını, malzemelerin üzerinde doğru işlemi gerçekleştirmek üzere ayarlamak.
 • Cnc kodları aracılığıyla talimatlar vererek bilgisayar programını hazırlamak.
 • Gerekli ham madde ve malzemeleri makinelere yüklemek.
 • Elde edilen ürünün talep edilene uygun üretildiğini kontrol etmek.
 • Tezgahın rutin kontrol ve bakımlarını yapmak ve takip etmek.
 • Elde edilen ürünlerin montajı için mühendis ve denetçilerle iş birliği içerisinde olmak.
 • Hasarlı parçaları rapor etmek.
 • El aletlerinin ve aparatların bakımını yapmak.
 • İşlenecek materyaller için malzeme stokunu kontrol etmek.
 • Bilgisayar destekli imalat programı kullanmak.
 • İşin niteliklerine uygun olarak işlem yapıldığından emin olmak.

Cnc Programcısı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Cnc programcısı nasıl olunur sorusuna şu şekilde yanıt verilebilir; bu meslek grubu için özellikle bir eğitim bulunmamaktadır. Bu alanda çalışmak için meslek lisesi torna / tesviye gibi ilgili bölümler tercih edilebilir. Bunun dışında, üniversitelerin ilgili ön lisans bölümlerinden mezun olmak gerekebilir. 2 yıllık Makine bölümü bu alanda çalışmak isteyenler için uygun olabilir. İhtiyaç duyulan yeterlilik ve becerileri kazanmak adına bazı sertifikalara sahip olmak gerekir. Cnc programcısı bilgisayar kodlamaları ve tezgah kullanımı ile ilgili gereksinimleri, ilgili kurslara katılarak edinebilir. Cnc programcısı olmak isteyen kişiler, sertifika programları aracılığıyla; bilgisayar destekli tasarım ve imalat programları, kalite yönetim sistemi ve iş organizasyonu, iş sağlığı ve güvenliği, çevre güvenlik önlemleri, cnc kodlama, tezgah kullanımı, takım seçimi ve tezgah programını ayarlama gibi konularda detaylı eğitimler alabilir. Bu eğitimler sayesinde mesleki yeterliliklerini arttırarak uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip olmaya hak kazanabilir. 

Cnc Programcısı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Cnc programcılığı yüksek derecede sorumluluk isteyen teknik bir meslektir. Cnc programcısı olmak için sahip olmanız gereken bilgi becerilerin başında bilgisayar yazılım ve kodlamaları gelir. Cnc tezgahlarını malzemeyi istenen niteliklere uygun olarak işlemesi için kodlar aracılığıyla programlamak gerekir. Cnc makinelerini ve diğer araç gereçleri uygun şekilde kullanabilmek, işinizi verimli bir şekilde yapabilmenizin diğer gerekliliğidir. Gerekli bilgi ve donanıma sahip olmanın yanı sıra; planlama ve organizasyon, matematiksel hesaplamalar, analiz etme gibi becerilere sahip olmanız beklenir. Cnc programcısı olmak için gereken genel şartlar şu şekilde açıklanabilir:

 • Analiz yeteneği,
 • Hesaplama becerisi,
 • Bilgisayar, yazılım, programlama bilgi ve becerileri,
 • AutoCAD bilgisi,
 • Teknik ekipmanların kullanımına hakim olmak,
 • İş yönetimi ve takibi becerisi,
 • Planlama ve organizasyon kabiliyeti.

CNC Programcısı Ulusal Meslek Standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi tarafından hazırlanmıştır.

CNC Programcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulu’nca onaylanmıştır.

CNC Programcısı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 27.06.2019 tarih ve 2019-83 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.
CNC Programcısı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın 10.06.2020 tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadil edilmiştir.

CNC PROGRAMCISI ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

CNC Programcısının (Seviye 4) çalışma ortamı; CNC sistemlerinin ve CNC tezgâhlarının kullanıldığı işletmelerin açık ve kapalı ortamlarıdır. Çalışma ortamı ve koşulları sektörlere göre farklılıklar gösterse de genellikle temiz, sağlıklı ve iş güvenliği kurallarına uygundur. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. CNC Programcısı çalışmaları sırasında diğer işleri yürüten çalışanlarla işbirliği içinde olur ve gerekli kişisel koruyucu donanımı kullanır.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

CNC Programcısı meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ: 

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Zorunlu Birimler
12UY0082-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
12UY0082-5/A2 CNC Tezgâhlarını Programlama ve Üretim

 • MYK BELGESİ ALMAK NE KADAR SÜRER?

Sınav ve belgelendirme süreci teorik ve pratik sınavlardan oluşmaktadır. Sınavlarda kamera kaydı alınmaktadır. Sınav süreçlerinde bütün birimlerden başarı sağlayan adaylar MYK belgesi almaya hak kazanır. Başarı sonuçları MYK sistemine yüklenir. Bu tarihten itibaren aday belgeli kabul edilir. MYK 8-10 gün içinde MYK Belgesi ve MYB kimlik Belgesi’ni  LONCA BELGELENDİRME‘ye gönderir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ‘ni mutlaka alın, ceza ödemek zorunda kalmayın.

LONCA Belgelendirme tarafından; Türkiye Genelinde Sınav ve Belgelendirme hizmeti verilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi; MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilen, ulusal yeterliliklerde belirlenmiş belirli esaslar çerçevesinde yapılan ölçme / değerlendirme sonucunda başarılı kişilere verilen MYK belgesi; kişinin almak istediği meslekte bilgi, beceri ve yetkinliğinin uygun olduğunu gösteren ve kanıtlayan belgedir.

Lonca Belgelendirme, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) Akredite bir Kuruluştur.

Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme 0532 155 62 12 iletişim numarasından bilgi alabilirsiniz..