CNC PROGRAMCISI

SEVİYE 4

Cnc programcısı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi 

Üretim talimatlarını bilgisayar programları aracılığıyla komutlara dönüştürerek tezgahı hazırlar. Cnc programcısı, üretim alanı ile ilgili kendisine verilen işin özelliklerini anlamak için mekanik çizimleri inceler. İşe başlamadan önce gerekli iş organizasyonunu ve planlamasını yapar. Bağlı bulunduğu işletmenin çalışma prensiplerini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak araç ve gereçleri hazırlar ve etkin bir şekilde kullanır. Materyallerin istenen niteliklere uygun olup olmadığından ve kalitesinden sorumludur. Cnc programcısının görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun şekilde araç ve gereçleri hazırlamak.
 • Çalışmalarını yaparken kalite standartlarını göz önünde bulundurmak.
 • Mekanik çizimleri inceleyerek, kendisinden istenen işin niteliklerine göre planlama yapmak.
 • Cnc tezgahını, malzemelerin üzerinde doğru işlemi gerçekleştirmek üzere ayarlamak.
 • Cnc kodları aracılığıyla talimatlar vererek bilgisayar programını hazırlamak.
 • Gerekli ham madde ve malzemeleri makinelere yüklemek.
 • Elde edilen ürünün talep edilene uygun üretildiğini kontrol etmek.
 • Tezgahın rutin kontrol ve bakımlarını yapmak ve takip etmek.
 • Elde edilen ürünlerin montajı için mühendis ve denetçilerle iş birliği içerisinde olmak.
 • Hasarlı parçaları rapor etmek.
 • El aletlerinin ve aparatların bakımını yapmak.
 • İşlenecek materyaller için malzeme stokunu kontrol etmek.
 • Bilgisayar destekli imalat programı kullanmak.
 • İşin niteliklerine uygun olarak işlem yapıldığından emin olmak.

Cnc Programcısı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Cnc programcısı nasıl olunur sorusuna şu şekilde yanıt verilebilir; bu meslek grubu için özellikle bir eğitim bulunmamaktadır. Bu alanda çalışmak için meslek lisesi torna / tesviye gibi ilgili bölümler tercih edilebilir. Bunun dışında, üniversitelerin ilgili ön lisans bölümlerinden mezun olmak gerekebilir. 2 yıllık Makine bölümü bu alanda çalışmak isteyenler için uygun olabilir. İhtiyaç duyulan yeterlilik ve becerileri kazanmak adına bazı sertifikalara sahip olmak gerekir. Cnc programcısı bilgisayar kodlamaları ve tezgah kullanımı ile ilgili gereksinimleri, ilgili kurslara katılarak edinebilir. Cnc programcısı olmak isteyen kişiler, sertifika programları aracılığıyla; bilgisayar destekli tasarım ve imalat programları, kalite yönetim sistemi ve iş organizasyonu, iş sağlığı ve güvenliği, çevre güvenlik önlemleri, cnc kodlama, tezgah kullanımı, takım seçimi ve tezgah programını ayarlama gibi konularda detaylı eğitimler alabilir. Bu eğitimler sayesinde mesleki yeterliliklerini arttırarak uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip olmaya hak kazanabilir. 

Cnc Programcısı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Cnc programcılığı yüksek derecede sorumluluk isteyen teknik bir meslektir. Cnc programcısı olmak için sahip olmanız gereken bilgi becerilerin başında bilgisayar yazılım ve kodlamaları gelir. Cnc tezgahlarını malzemeyi istenen niteliklere uygun olarak işlemesi için kodlar aracılığıyla programlamak gerekir. Cnc makinelerini ve diğer araç gereçleri uygun şekilde kullanabilmek, işinizi verimli bir şekilde yapabilmenizin diğer gerekliliğidir. Gerekli bilgi ve donanıma sahip olmanın yanı sıra; planlama ve organizasyon, matematiksel hesaplamalar, analiz etme gibi becerilere sahip olmanız beklenir. Cnc programcısı olmak için gereken genel şartlar şu şekilde açıklanabilir:

 • Analiz yeteneği,
 • Hesaplama becerisi,
 • Bilgisayar, yazılım, programlama bilgi ve becerileri,
 • AutoCAD bilgisi,
 • Teknik ekipmanların kullanımına hakim olmak,
 • İş yönetimi ve takibi becerisi,
 • Planlama ve organizasyon kabiliyeti.

Cnc Programcılığı Mesleki Yeterlilik Sınavları

1.AMAÇ
Bu program, CNC Programcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye – 4 Rev 01  (12UY0082-4/01 ) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2.BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2 CNC Tezgâhlarında Programlama ve Üretim

2.1.1 Teorik Sınav
A1, A2 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.
Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular sorularından oluşur.

Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Soru SayısıSınav Süresi (soru başına)
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteT160251,5 dk
 A2CNC Tezgâhlarında Programlama ve ÜretimT160

20 1,5 dk

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
Bu yeterlilikte A2 yeterlilik birimi için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.
Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için CNC Programcısı Seviye – 4 (12UY0082-4/01) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır. A1 birimi için sadece teorik sınavlar yapılır. A2 birimi teorik sınavı birlikte uygulanabilir.
Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.052-CNCP4 CNC Programcısı Performans Sınavı kontrol listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Adaylar CNC Freze ya da CNC Torna tezgahlarından dilediği birinden performans sınavına girerler.
Başarı Ölçütü: Aday, yapılan iş, çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır.
Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Sınav Süresi (soru başına)
 A2CNC Tezgâhlarında Programlama ve ÜretimP180

2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden iki kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.

Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1,A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

2.4 Diğer Şartlar
2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
2.4.5 Lonca Belgelendirme tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

Adayda Aranan Şartlar
Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
4.2 Belgelerin Teslimi
Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.
4.3 Belgenin Kaybedilmesi
Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.
4.4 Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Belgeli kişinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde, ikinci yılın sonundan itibaren bir defa FR.075 BELGE GÖZETİM,PERF.İZLEME VE HİZMET BİRİM FORMU imzalatılarak değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme 0532 155 62 12 iletişim numarasından bilgi alabilirsiniz..