ÇELİK

KAYNAKÇISI

Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak ve iş talimatlarına göre çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak kaynak işlerini yapan nitelikli kişidir.
Uluslararası Sınıflandırmadaki YeriÇe
ISCO 08: 7212
İlgili Dokümanlar:
TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler
11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği
Sınav Yapısı:
a) Zorunlu Birimler
Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
b) Seçmeli Birimler
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)
11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)
11UY0010-3/B4 Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (125)
11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)
Ölçme ve Değerlendirme

Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.
Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme  0532 155 62 12 iletişim numaramızndan bilgi alabilirsiniz..