BÖLGESEL İNCELTME

UYGULAYICISI

Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

25.08.2022 e-Devlette ve Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 13.maddesinin A bendine göre ; Güzellik salonları, kuaför, tüm işletmelerde kullanılan cihaz ve uygulamalarda çalışanların isyeri açma ve  çalışabilmesi için MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ zorunluluğu getirilmiştir.

Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı kimdir?

    Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı; Farklı cihazlar kullanılarak bölgesel yağların yakılması ve gözle görülür incelme işlemini yapan kişidir. Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı olarak çalışabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 17UY0281-3 yeterlilik kodlu Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı Ulusal Yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdır.

Kimler sınava girebilir? Sınava giriş için aranan şartlar nelerdir?

   Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı  sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır. İsteyen herkes sınava başvurabilir.

Sınav içeriği nedir? Sınav geçme şartları nelerdir?

   Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı sınavı 2 zorunlu yeterlilik biriminde yapılmaktadır. Bunlar ;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
  • Ön Hazırlık ve Bölgesel Vücut Yağlarını Hareketlendirme  

Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik Belgesini almak isteyen adaylar yukarıda belirtilen zorunlu birimlerden sınava girer. Bu birimlerin sınav geçme puanları aşağıdaki belirtildiği şekildedir.

 Teorik SınavıPerformans Sınavı
İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma >=60Yok
Ön Hazırlık ve Bölgesel Vücut Yağlarını Hareketlendirme  >=60>=70

Sınav sonrası kazanımlar nelerdir? Sertifika sahibi olanlar nerelerde çalışabilir? Sertifika geçerlilik süresi ne kadar?

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  Bölgesel inceltme uygulayıcısı sınavı sonrasında adayın başarılı olması durumunda birçok kazanımı bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları;

  • Meslek Sahibi olabilmesi,
  • Yurt dışında çalışma imkanına sahip olabilmesidir.

   Sertifika sahibi olan adaylar güzellik salonları ve merkezlerinde, masaj salonları ve merkezlerinde, fizik tedavi merkezleri, terapi ve bakım merkezlerinde, diyetisyenlik merkezlerinde vb. yerlerde çalışma imkânı bulurlar.