Belge Yenileme Ücreti

Başvuru yapan kişi, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu LONCA BELELENDİRME’nin internet sitesinde yayımlanmış olan, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme sınav ücretini ödemeli ve başvuru evraklarını kuruluşa iletmelidir. 

LONCA BELELENDİRME başvurusunu uygun bulduğu kişiyi ilgili ulusal yeterliliğin performans sınav(lar)ına tabi tutar. Örneğin; İş ve Meslek Danışmanı bir kişi, belge yenileme sınavları kapsamında sadece A2/P1, A3/P1 ve A3/P2 sınavlarına tabi tutulur.

Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş kişi, başvuru dönemi içerisinde başarısız olduğu sınav(lar)a aynı kuruluşta girmesi halinde daha önce başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur. İlk defa girdiği belge yenileme sınavlarında başarısız olan kişiye kuruluş tarafından başvuru dönemi içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan bir kez daha sınav imkânı sağlanır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu LONCA BELELENDİRME başvurusunu uygun bulduğu kişi için belge yenileme başvuru tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde başvuru değerlendirme, sınav yapma ve karar verme işlemlerini tamamlamalıdır.

Belgenin Düzenlenmesi ve Teslimi

Belge yenileme hakkı kazanmış kişi kuruluşa Mesleki Yeterlilik Kurumunca belirlenmiş ve ilan edilmiş belge masraf karşılığını ödemelidir. Belge masraf karşılığının ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde kuruluş belge basım talebini MYK’ya iletmelidir. LONCA BELELENDİRME düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini ve MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartını kişiye teslim eder.