BELGE, LOGO VE İŞARETLERİN KULLANILMASI PROSEDÜRÜ

Döküman no     : PRS020

Yayın Tarihi       : 04.04.2017

Revizyon No     : 02

Revizyon Tarihi : 20.11.2018

  1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, TÜRKAK, MYK kurumları ile LONCA BELGELENDİRME A.Ş. arasındaki marka/logo kullanımı ve LONCA BELGELENDİRME A.Ş. tarafından yürütülen, personel belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilmiş kişilerin belge ve belgelerinde bulunan LONCA BELGELENDİRME A.Ş. belge, marka/logo sunun kullanımı ile ilgili genel esasları ve sorumlulukları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  1. KAPSAM

Bu prosedür, TÜRKAK, MYK kurumları ile LONCA BELGELENDİRME A.Ş. arasındaki marka/logo kullanımı ile belgelendirilmiş kişinin belge ve belgede yer alan LONCA BELGELENDİRME A.Ş. belge, marka/logo kullanımı esaslarını kapsar.

  1. SORUMLULUK

3.1. Kalite Sorumlusu: Bu prosedürün hazırlanmasından ve kontrolünden,

3.2. Bu prosedürün uygulanmasından tüm bölümler sorumludur.

  1. TANIMLAR

4.1. Belge: Kişinin belgelendirme şartlarını yerine getirdiğini gösteren, bu standardın hükümlerine göre bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen doküman.

4.2. Marka: Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret

  1. UYGULAMA

5.1. MYK ve TÜRKAK Logo ve Marka Kullanımı

TÜRKAK akredititasyonu ve MYK yetkilendirilmesi ve bu kurumlar ile  imzalanan sözleşmelerden sonra;

LONCA BELGELENDİRME A.Ş. ; MYK markasını, sadece “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” ın güncel versiyonuna göre kullanılabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.myk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
LONCA BELGELENDİRME A.Ş. ; TÜRKAK akreditasyon markasını, sadece “R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberinin, güncel versiyonuna göre kullanılabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.

5.2. LONCA BELGELENDİRME A.Ş. Belge, Logo/Marka Kullanımı

LONCA BELGELENDİRME A.Ş.,  belgelendirilmiş kişiler ile karşılıklı olarak;

a) Belgelendirme programının ilgili hükümlerine uyması,

b) Belgelendirmeye ilişkin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildiği kapsama göre olmasını,

c) Belgelendirmeyi, belgelendirme kuruluşunun itibarını düşürecek bir şekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilişkin olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunmaması,

d) Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda; belgelendirme kuruluşu veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kuruluşunca düzenlenen her türlü belgeyi iade etmesi,

e) Belgeyi yanıltıcı bir şekilde kullanmaması

 amacıyla “SZL 014 Belge Kullanım Sözleşmesi” ni  imzalar.

Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.

5.3. Belge, Logo/Marka Hatalı Kullanımı

Belgeli kişi, belgenin geçerlilik süresi boyunca gözetim, Belge’nin kapsamının değiştirilmesi, Belge’nin askıya alınması, Belge’nin iptali ve yeniden belgelendirme aşamaları dahil olmak üzere, tüm aşamalar ilgili duyuruları ve uyarıları LONCA BELGELENDİRME A.Ş.’in web sayfasından, web sayfasındaki kişisel hesabından, bildirdiği kişisel e-posta hesabından ve telefonundan izlemelidir. LONCA BELGELENDİRME A.Ş. Logo/Markasının her türlü yanlış kullanımını düzeltici önlemlerle ele alır ve “PRS 027 Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü” nü işletir. Ayrıca web sitesinde askıya alınan veya iptal edilen belgeleri yayınlar.

5.4. Belge, Logo/Marka Kullanımının Durdurulması

Belge geçerlilik süresinin sona ermesi, belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurması “SZL 014 Belge Kullanım Sözleşmesi” nde imza altına alınmıştır. Belgeli kişi, Belge’nin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, Belge kullanımına ve belgelendirmeyi referans gösteren bildirimlere son vererek, on (10) iş günü içerisinde Belge’nin aslını LONCA BELGELENDİRME A.Ş.’ne teslim etmekle yükümlüdür.

  1. KAYITLAR

Kayıt ve bilgilerin gizlilik ve güvenliğinin sağlandığının kanıtı olan kayıtlar, “PRS 024 Kayıtların Kontrolü Prosedürü kapsamında korunur.

  1. DAĞITIM

Dokümanlar, fs –> KALİTE à 17024 LONCA klasöründe paylaşılır. Tüm Lonca Belgelendirme A.Ş. Personeline açıktır.

Orijinal dokümanlar Kalite Sorumlusu bilgisayarında ve yedek olarak serverda muhafaza edilir.

  1. REVİZYON
Yayın TarihiRevizyon TarihiRevizyon SeviyesiREVİZYON KONUSU
04.04.201720.11.201802Doküman numaraları değiştirildi.
04.04.201716.11.2017015.3 ve 5.4 maddesine ekleme yapıldı.
04.04.201700İlk yayın
  1. İLGİLİ DOKÜMANLAR

R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

SZL 014         Belge Kullanım Sözleşmesi

PRS 027         Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü

PRS 024         Kayıtların Kontrolü Prosedürü

 BELGE, LOGO VE İŞARETLERİN KULLANILMASI PROSEDÜRÜ