AŞÇI

MYK

Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Bu belge sayesinde:

 

  • Aşçı  Belgesi Almak İçin,   Bizden alacağınız Aşçı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 4 belgesi sayesinde, Mesleki Eğitim Merkezine başvurunuzu yaptıktan sonra yapılacak denklik işlemi sonucu belge aldığınız meslek ile ilgili “Teorik Sınav” ve “Uygulama Sınavına” girerek “Aşçı Myk Belgesi” alabilirsiniz.

  • Bu belge sayesinde ücretsiz, Europass sertifika eki alabilirsiniz. Bu sayede Avrupa’da eğitim ve iş fırsatlarına daha kolay erişebilmektedir.

  • Bu belgenin ‘TÜRKAK Akreditasyonu’ olduğundan, belgenin Yurt dışında geçerliliği vardır.

  Aşçı Belgesi (Seviye 4), işletme ve bölüm izlekleri doğrultusunda, standart reçete ve mönü hazırlama, yerel, ulusal ve dünya mutfaklarına ait çorba ve konsomeleri, sıcak ve soğuk sosları, hamur işi yemeklerini, et ve su ürünleri yemeklerini, sebze ve kuru baklagillerden yapılan yemekleri, zeytinyağlıları, pilav ve makarnaları, sıcak-soğuk mezeleri, salataları, garnitürleri ve tatlıları reçete/mönülere ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlama ve servis için sunuma hazır hale getirme bilgi ve becerisine sahip kişidir. Bölümle ilgili bütçe hazırlama, bölümü sevk ve idare etme, eğitimler düzenleme ve verme konularında amirine yardımcı olur. 

 

  1. Çalışma sahasında ve görev sürecindeki İSG önlemlerini açıklar.

  1. Çalışma sahasında ve görev sürecindeki çevre koruma önlemlerini açıklar.

  1. İş süreçlerinin ve ekibin organizasyon sürecini açıklar.

  1. Araç gereç ve ekipmanların bakımını açıklar.

  1. Mutfakta kullanılan malzemelerin tedarik ve stok uygulamalarını tanımlar.

  1. Standart menü ve reçete hazırlığını açıklar.

  1. Üretim süreçleri ile ilgili bütçe verilerini oluşturur.

  1. Açık büfe tasarımının özelliklerini açıklar.

  1. Yemek ve yiyeceklerin sunum ve servis işlemlerini düzenler.

  1. Mesleki gelişim ihtiyaçlarını tespit eder.

  1. İş süreçlerinde kişisel hijyen ve sağlık uygulamalarını açıklar.

  1. Yemek ve yiyecek hazırlama süreçlerinde gıda güvenliği kavramları, risk ve tehlikelerini tanımlar.

  1. Yemek ve yiyecek hazırlama süreçlerinde ürün, gıda malzemeleri, araç-gereç, ekipman ve üretim alanları ile ilgili hijyen ve sanitasyon uygulamalarını açıklar.

  1. İş süreçlerinde verimliliğe, kalitenin ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine dair işlemleri belirler.

  1. Yemek ve yiyecek hazırlamada kullanılan temel gıda maddelerini açıklar

  1. Yemek ve yiyecek hazırlamada kullanılan temel malzemelerin yemeğe hazırlık işlemlerini uygular.

  1. Çalışma ortamında İSG, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.

  1. Çorbaların ön hazırlığını yapar.

  1. Çorba çeşitlerini/salata ve meze çeşidi/sıcak ve soğuk sos/sıcak, soğuk sunulan et yemeği/yemekleri/sarılarak yapılan et yemeği/balık ve su ürünleri yemeği/yemekleri/etli veya zeytinyağlı dolma veya sarma/hamur işi çeşit(ler)ini/pilav ve makarna çeşit(ler)i/sebze garnitürleri/sütlü, çikolatalı veya hamurlu tatlı/meyveli tatlı ve hoşaf, komposto hazırlar.

  1. Çalışma ortamında İSG, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.

  1. Yumurtayı suda, sahanda, tavada pişirir.

  1. Çeşitli sebze pişirme yöntemlerini uygular.

  1. Taze sebze ve kuru baklagil yemeği/yemeklerini yapar.

 

  1.        AMAÇ

Bu program,13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

2.BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 Zorunlu Birimler      

 

  • 13UY0182-4/A1: İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma

  • 13UY0182-4/A2: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

  • 13UY0182-4/A3: Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite

  • 13UY0182-4/A4: Temel Malzemeler

  • 13UY0182-4/A5: Çorba Hazırlama

  • 13UY0182-4/A6: Sos, Meze, Salata Hazırlama ve Yumurta Pişirme

  • 13UY0182-4/A7: Et ve Su Ürünü Yemekleri Hazırlama

  • 13UY0182-4/A8: Sebze, Kuru Baklagil Yemekleri ve Sebze Garnitürleri Hazırlama

  • 13UY0182-4/A9: Hamur İşleri, Pilav ve Makarna Çeşitlerini Hazırlama

13UY0182-4/A10: Temel Tatlıları Hazırlama

 2.1.1 Teorik Sınav

 

  • Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1)şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

  • Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

  • Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 70 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

  • Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine  göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

  • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

  • Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Zorunlu Birimler

 

  • A1 İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma 

  • A2 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

  • A3 Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite

  • A4 Temel Malzemeler

  • A5 Çorba Hazırlama

  • A6 Sos, Meze, Salata Hazırlama ve Yumurta Pişirme

  • A7 Et ve Su Ürünü Yemekleri Hazırlama

  • A8 Sebze, Kuru Baklagil Yemekleri ve Sebze Garnitürleri Hazırlama

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte zorunlu birimlerden performans sınavı yapılmaktadır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır. Adayların, performans sınavlarında 13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4) zorunlu birimlerde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Aday zorunlu olan  yeterlilik birimlerinin sınavından başarılı olmalıdır.Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.A1 ve A3 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için 13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

 Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.94 Aşcı PERFORMANS SINAVI KONTROL LİSTESİ’ne yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir. Sınav süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

  •  A1+A3+A6    Sos, Meze, Salata Hazırlama ve Yumurta Pişirme

  •  A1+A3+A7    Et ve Su Ürünü Yemekleri Hazırlama 

  • A1+A3+A8     Sebze, Kuru Baklagil Yemekleri ve Sebze Garnitürleri 7 Hazırlama

  • A1+A3+A9      Hamur İşleri, Pilav ve Makarna Çeşitlerini Hazırlama                                                                      

  • A1+A3+A10       Temel Tatlıları Hazırlama   

  •    Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar 13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4)Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.

Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Belge almaya hak kazanmak için adayın zorunlu birimlerin hepsinden başarılı olunması gerekir.

 

  1.    Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5 LONCA BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

3. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4) Yayın Tarihi 10.10.2017 Rev01

4. BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç LONCA BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini mail veya telefonla arayarak talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Belge Yenileme

 

  • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

  • Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.

  •  Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.

  • Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  •               a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 24 ay veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt,

  •               b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi LONCA BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde LONCA BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.